top of page

This is the dawning of the age of Aquarius

This is the dawning of the age of Aquarius


Twee weken geleden, op 21 December 2020, ging er een astrologisch mega event door genaamd ‘de grote conjunctie’. Ik gaf er een speciale les rond en daarin deed ik uitgebreid uit de doeken waarvoor dit event nu precies voor stond. En omdat ik er zoveel plezier in had om dat event te geven, besloot ik er ook een tekst over te schrijven.


Vijgen na pasen? Nee hoor!

De grote conjunctie bracht de twee power planeten Jupiter en Saturnus in alignment op 0 graden in waterman en dat zou volgens astrologen het begin van het Watermantijdperk inluiden. En dat tijdperk duurt een goede 2.150 jaar. Het is dus nog een hele tijd relevant ;)


Ook is het Watermantijdperk is een begrip dat heel belangrijk is voor kundalini yoga. Yogi Bahjan noemde deze yoga namelijk ‘kundalini yoga for the aquarian age’. Voor hem was dit dé yoga voor dit tijdperk en mede daarom voel ik me geroepen erover te schrijven. Want toen ik voor het eerst over het Watermantijdperk hoorde en wat dat allemaal inhield, was ik diep geraakt!Maar first things first.


Op 21 December kwamen de twee planeten Jupiter en Saturnus conjunct te staan. Dat betekent dat ze zo dicht bij elkaar staan dat ze gezien vanop de aarde een planeet lijken te zijn. Als je echter vanuit de ruimte zou kijken dan zou je zien dat die twee planeten op een rechte lijn met de aarde liggen. Zo komen ze dus in ‘alignment’ of ‘conjunct’ te staan.

Deze positie wordt vanuit de astrologie altijd als een heel krachtig aspect beschouwd. De planeten hun energiën werken een constructieve manier samen en daarbij openen ze een portaal dat een krachtige energie naar ons brengt.

Jupiter en Saturnus zijn klassenplaneten. Zij hebben invloed op groepen en de mensheid in zijn geheel. Deze beide planeten brengen groei al doen ze dat op een geheel eigen manier. Jupiter is een vrolijke planeet die voorspoed brengt en alles rond zich doet groeien. Saturnus is dan weer een strenge planeet die groei brengt door structuur en orde te scheppen. Ze hebben dus een gelijkaardig doel maar doen dat op een heel andere manier.


De samenstand op 21 December had zich in die mate van dichtheid al een goede 800 jaar niet meer voorgedaan en was uitzonderlijk. Daarbovenop stonden de planeten conjunct in het teken Waterman op 0 graden wat op zich ook al erg opvallend was.

Bovendien werd ook duidelijk dat de komende jaren Jupiter en Saturnus steeds in luchttekens zouden komen samen te staan, wat voor een heel duidelijke verschuiving in energie zorgt. Jupiter en Saturnus stonden voordien steeds samen in aardetekens en hoewel aardetekens praktisch en realistisch van aard zijn kunnen ze ook vooruitgang tegen gaan omdat ze nogal log zijn en beschermingsgezind. Nu zouden deze twee planeten samen komen te staan in luchttekens. Luchttekens zijn net zoals de lucht beweeglijk, flexibel en zeer snel. Ze brengen makkelijk plotse verandering teweeg omdat ze zo vluchtig zijn.


Maar de opvallendste opmerking is dat zoveel astrologen en mystici dit moment aanduiden als het begin van het waterman tijdperk. Maar wat is dat nu precies? We kennen allemaal het liedje ‘this is the dawning of the age of aquarius….’ van de band The Fifth Dimension, maar wat betekent dat nu in godsnaam?


Astrologische tijdperken


De tijdperken waar over wordt gesproken gaan, zoals ik eerder al zei, over een goede 2.150 jaar. Het vorige tijdperk was het vissen tijdperk. Astrologen zijn er niet over eens wanneer een tijdperk precies begint en eindigt. Het duurt namelijk een goede honderd tot tweehonderd jaar voordat een nieuw tijdperk ten volle is aangebroken. Dat komt omdat de verschuiving van de dierenriem rond de aarde zo traag en geleidelijk gebeurd dat er onmogelijk een begin en einde kan worden aangeduid.

Toch is het duidelijk dat we nu in het Watermantijdperk zitten en niet meer in het Vissentijdperk. Immers staan in dit tijdperk hele andere waarden centraal en dat is een verschuiving die al heel lang voelbaar is.


Waterman versus Vissen


Vissen is een dromerig, compassievol, artistiek en spiritueel teken. Het Vissentijdperk werd gekenmerkt door een zoektocht naar spiritualiteit en devotie door middel van het geloof buiten onszelf te leggen. Via religie, gezagsdragers, dictators, enz. werd verteld wat we moesten geloven. Er werd ‘geloof’ aan ons opgedragen. Het was de tijd van de grote religies die structuur brachten in de samenleving door middel van patriarchaat en verticale top-down structuren. Het was het tijdperk van geloven in iets buiten onszelf. We werden geleerd om de macht buiten onszelf te leggen en te geloven in een opgelegde machtsstructuur.


Waterman is dan weer een zeer individualistisch, idealistisch, humanitair, assertief en inventief teken. Het Watermantijdperk wordt gekenmerkt door een zoektocht naar de waarheid door middel van individuele ervaring. In dit tijdperk staan beleving, gelijkwaardigheid en horizontaal gestructureerde informatienetwerken centraal. Het is het tijdperk van de ervaring. Jouw persoonlijke ervaring komt centraal te staan in het begrip van de wereld. Jouw kennis is geloof.


Waterman is ook een teken dat werk geïnteresseerd is in technologie en innovatie. Reeds lang werd voorspeld dat het Watermantijdperk een hoog technologisch tijdperk zou zijn. En dat is ook het geval. De extreme technologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat we in een informatietijdperk zijn beland. Alle kennis is ten alle tijde voor iedereen beschikbaar is en het beschikken over informatie is een nieuwe vorm van macht geworden. In dit tijdperk is er nog maar weinig geheim. We vinden alles met een simpele druk op de knop. Dit vrijuit beschikken over informatie heeft als gevolg dat kennis macht is en dat de mens niet zomaar meer onderdrukt kan worden. Waar vroeger de kennis en dus ook de macht in de handen van enkelen lag, zien we nu dat hele bevolkingsgroepen hier toegang tot krijgen. En dat heeft al voor heel wat verschuivingen gezorgd. Zo hebben we de laatste 50 jaar heel wat verbazingwekkende veranderingen gezien. Er ontstond burgerrecht, milieubewustzijn, vrouwenrecht, LGBQT recht, en een sterk mondiaal bewustzijn.


Waar het Vissentijdperk was georganiseerd in verticale, op en neergaande structuur van hiërarchieën, is het Watermantijdperk georganiseerd in een horizontaal netwerk, waar informatie vrijuit beschikbaar is. Dit stelt de wereld open voor potentiële gelijkheid.


You be you

Waterman is een teken dat zeer individualistisch is en zeer gericht is op zijn persoonlijke ervaring. In deze tijd tijd ligt de focus op het accepteren van jezelf als een volledig persoon dat niets nodig heeft buiten zichzelf om te mogen bestaan. Jij bent goed precies zoals je bent. Alle wijsheid en kennis is in jezelf beschikbaar. Het is niet langer nodig om je aan iets buiten jezelf te hechten om je een bestaansreden te geven. Daarom zien we in deze tijd een enorme ontwikkeling van het individu. Een zoektocht naar het ‘zelf’. Onze generatie is de generatie die zichzelf wil ontwikkelen, die zichzelf wil begrijpen, die los van wat ouders, leraren, experten, pastoors, etc... zeggen zichzelf wil leren kennen.


Met dit begrip is het gemakkelijker te begrijpen wat er de afgelopen 50 jaar in de wereld is gebeurd. Op innerlijk niveau is er sinds de jaren zestig een enorme beweging geweest naar persoonlijke transformatie: zelfbewustzijn, zelfverbetering, yoga, meditatie, tai chi, alternatieve geneeswijzen, natuurlijk voedsel, enz... Dit tijdperk nodigt je uit om jezelf ten volle te leren kennen. Om leider te worden van jezelf. We leren niet alleen hoe we de macht over onszelf kunnen terugnemen, we leren ook hoe we met die macht moeten omgaan. En dat is een hele set aan nieuwe regels, een heel nieuw bewustzijn dat zich aan ons opdringt.


The sensory human


Yogi Bahjan had hier een term voor. Hij noemde dit nieuwe bewustzijn ‘de sensory human being’. Hij had het over een mens dat zo in contact stond met zijn gevoel dat hij heel sensitief was. Heel fijnvoelend. Heel intuïtief.


In de laatste 10 tot 20 jaar hebben we gezien hoe meer en meer mensen zich bewust zijn geworden van hun energie en van hoe ze zich voelen. We zien een enorm aantal mensen die het niet meer trekken en in burn-out belanden. Ook zien we een enorme toename van mensen die zichzelf als hooggevoelig bestempelen. We zien ook een enorme drang naar oude, traditionele vormen van genezing die gevoeligheid van het menselijk systeem eren. Denk aan acupunctuur, reiki, meditatie, gebruik van essentiële olie, gezond eten, bosbaden etc...


Dit nieuwe sensitieve bewustzijn is enerzijds iets nieuws en anderzijds iets wat we aan het herwinnen zijn. Het is sowieso iets wat we verloren waren en waar we collectief terug behoeft aan hebben. Anderzijds komt deze nieuwe tijd vergezeld met een hele hoge, ongeziene druk die een nieuwe set van vaardigheden van ons vraagt.

Yogi Bahjan voorspelde reeds in de jaren 70 dat de technologische vooruitgang van het watermantijdperk zo een hoge druk op ons zou leggen dat we er zich een nieuwe vorm van depressie zou ontwikkelen. Hij noemde dit de ‘koude depressie’. Van buitenaf lijkt het alsof iemand goed bezig is. De persoon in kwestie staat volop in het leven, werkt veel, presteert goed etc... Maar van binnen voelt deze persoon zich niet verbonden, niet écht gelukkig, voelt hij zich lusteloos, afgescheurd van zichzelf en zijn omgeving. Het is dus een zeer subtiele vorm van depressie die niet zichtbaar is van buitenaf en eigen is aan deze tijd.


Wat deze vorm van depressie duidelijk wilt maken is dat we op een bepaalde manier afgescheurd zijn van de eigen, innerlijke leiding. Ons lichaam, ons bewustzijn, onze intuïtie, weet wat goed voor ons is. Echter hebben we niet geleerd om te vertrouwen op dat gevoel of daar naar te luisteren. Bijgevolg leven we vaak ons leven door ons gevoel weg te stoppen, onszelf te verdoven voor wat we voelen en verder te doen zoals we denken dat van ons verwacht wordt. Maar dat creëert een enorme innerlijke verscheuring en dat is iets dat in deze tijd ons alsmaar minder zal dienen.


Het Watermantijdperk moedigt je aan om verder te kijken dan de vijf zintuigen en te vertrouwen op de leiding van binnenuit. Zo komen je tot de conclusie dat je geen slachtoffer bent van de omstandigheden maar de mede-schepper van je ervaringen. Het Watermantijdperk vraagt je verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven en leiding te geven aan je leven, vanuit je intuïtie.


Terwijl het Vissentijdperk de deur opende om een spiritueel begrip te bevorderen toont Waterman ons dat we niets buiten onszelf nodig hebben maar dat alles zich reeds in onszelf bevind. Als we durven vertrouwen op onze innerlijke leiding en met compassie en liefde ons kunnen openstellen voor onszelf kunnen we een leven creëeren dat in diepe overeenstemming is met wat onze ziel wil. En hoe je het nu draait of keert. In dit tijdperk zal de druk om gehoor te geven aan de stem van je ziel alleen maar sterker worden.


Een wereld van polariteit


Alle transformatie vraagt veel en is intensief en zo ook deze transformatie. In de vele teksten die werden geschreven over de grote conjunctie werd dit astrologische event vaak beschreven als de start van een nieuw tijdperk vol licht en liefde. Ondanks het feit dat dat zeker de belofte is, moet daar ook een kanttekening bij gezet worden.


Ten eerste gaan verschuivingen heel traag en geleidelijk. De nieuwe verschuiving naar een meer gelijkwaardig wereldbeeld is goed en wel begonnen in de jaren 70, hoewel sommige astrologen zeggen dat de Franse Revolutie hier de eerste veruiterlijking was. Hoewel het al een hele tijd bezig is gaat deze verschuiving traag en roept ze telkens enorm veel weerstand op. Dat zien we vandaag duidelijk in de opkomst van fundamentalisme, terrorisme, racisme, xenofobie en een algemene angst voor het ‘andere’. Deze verschuiving brengt het beste en het slechtste in de mensheid naar boven. Sommige mensen bereiden zich voor op deze verschuiving door hun hart en geest te openen en dit nieuwe tijdperk te omarmen, en sommige mensen raken geïntimideerd door de veranderingen die ze niet begrijpen en willen terugkeren naar een 'gouden eeuw' in het verleden. Transformatie is nooit een pijnloos proces.


Daarnaast leven we op een planeet van polariteit. Er is zwart en er is wit. Daar waar goedheid is zal ook altijd verderf zijn en waar verderf is zal ook altijd goedheid zijn. Als yogi's en als mens is het onze uitdaging te leren omgaan met deze polariteit en ons er niet in te laten meevoeren. En dat is vandaag de grootste uitdaging.


Ja deze tijd brengt een krachtige, grote belofte. Maar dat transorfmatieproces zal heel wat van ons vragen. Het is een tijd van grote potentiële groei en expansie, maar het is ook een tijd van potentiële pijn en lijden. Hoe meer je begrijpt wat er gebeurt, hoe meer je door veranderingen kunt gaan zonder je evenwicht en stabiliteit te verliezen.


En daar heeft ieder van ons een individuele verantwoordelijkheid in te vervullen. We kunnen kiezen voor licht of voor donker. We kunnen kiezen om mee te evolueren in deze tijd en mee te helpen deze tijd vorm te geven. We kunnen kiezen om elke dag opnieuw verbinding te maken met onszelf, ons hart te openen en ons ziel te laten spreken. We kunnen kiezen de beste versie van onszelf te zijn in deze uitdagende tijd en zo helpen het licht verder te verspreiden. Want het licht dat in jou schittert zal anderen, duizendmaal zoveel inspireren.


Ieder van ons heeft die mogelijkheid in zich. Je hoeft je er enkel voor open te stellen.


Comentários


bottom of page