top of page

Wat is householder's yoga?

Householder's yoga is een pad voor mensen die met twee benen in het aardse leven staan. Te midden van dat leven kan je een spirituele transformatie ondergaan en elke dag de verbinding maken met de oneindigheid.


We denken vaak dat we zo een staat elders moeten gaan zoeken. Dat we naar Indië moeten reizen. Naar een ashram moeten gaan. Of een tijd lang als een monnik moeten leven. Het pad van yoga werd vroeger vaak beoefend door asceten die het wereldse leven achter zich lieten om te gaan mediteren. Alleen of in de beslotenheid van een ashram of een klooster. Die vorm van spiritualiteit vereiste dat de beoefenaar zich loskoppelde van het aardse leven en zijn beoefening voorop zette. Maar dat is niet de enige manier om spiritualiteit te beleven. Het kan ook helemaal anders! Terwijl je de vaat doet, een email schrijft of in de file staat kan je naar binnen gaan en bewust aanwezig zijn bij jezelf, je adem en dit moment.


We always seek, seek, seek, seek. We really are seekers. When will we learn that we have nothing to seek? –Yogi Bhajan


Yogi Bahjan, de meester van Kundalini Yoga, drukte erop dat zijn yoga een yoga voor huishouders is. Een huishouder is iemand die met twee benen in het aardse leven staat. Iemand die werkt of een bedrijf heeft. Die een gezin heeft of alleen door het leven gaat maar die meedraait in de maatschappij. Net een huishouder heeft nood aan de verbinding met het eeuwige. Met de oneindigheid waar hij deel van uitmaakt.


I taught this yoga because it helps the householder who must live in and build a better life. You can find the heavens here within your life; you do not need to wait for a later heaven. [...] Kundalini yoga is a householders yoga. It is the yoga which allows an ordinary person to live in this world, experience of the ecstasy of consciousness, then use this consciousness to serve humanity. –Yogi Bhajan


Het doel van yoga is om te verbinden. Het woord yoga komt van het Sanskrit yuj, wat verbinden betekent. Door yoga verbind je jezelf met jouw authentieke zelf. Je verbind al de verloren stukken in jezelf terug tot een geheel. Je verbind de polariteit waartussen je heen zweeft en komt tot een essentie. Een essentie van jezelf. Een verbinding met je ziel. Met datgene wat eeuwig in jou aanwezig is.


En dat helpt je om voorbij de wereldse obstakels te kijken. Om de eenheid in alles te kunnen zien. Om voorbij je basale reacties te stappen. Om een neutrale geest te cultiveren.


En vanuit die staat kan je een leven gaan leven dat veel meer in flow is. Je hoeft niet te trekken en sleuren is. Je accepteert. Je laat los. En je leeft uit je hart en uit je authentieke zelf. En van daaruit gaat de essentie van yoga door je leven heen bewegen. Zo kunnen de alledaagse kleinste interacties transformeren. Je hoeft jezelf dus niet te verwijderen van je leven om dat leven te transformeren. Nee, je kan te midden van dat leven transformeren.


Mijn tip: doe de yoga, en de yoga doet de rest!Comentários


bottom of page